O NÁS

Advokacii vykonávám jako samostatný advokát. Přitom spolupracuji s dalšími trestními advokáty. Mojí životní misí je v každé trestní kauze udělat vždy maximum možného pro obhajobu každého klienta.

V trestním právu mám praxi od roku 1998. Nejdříve ve služebním poměru u Policie ČR.

V období od 2006 do 2009 jsem vykonal praxi advokátního koncipienta.

Advokátní zkoušku jsem složil v roce 2009. Téhož roku jsem jako advokát započal samostatně poskytovat právní služby zejména v oblasti trestního práva.

PRÁVNÍ SLUŽBY

 • Obhajoba podezřelého, obviněného i odsouzeného v trestním řízení

 • Obhajoba podezřelého, obviněného a odsouzeného mladistvého

 • Obhajoba obviněné obchodní společnosti nebo jiné právnické osoby

 • Pokud trestní řízení přejde do řízení o přestupku, pokračujeme v obhajobě klienta i ve správním řízení
 • Obhajoba klienta v extradičním řízení, včetně podání žádosti o azyl a zastoupení v tomto řízení
 • Obhajoba a následné zastoupení cizinců, kterým je po odsouzení rušeno pobytové povolení v ČR

 • Zastoupení poškozeného v trestním řízení

 • Zastoupení zúčastněné osoby nebo jiných osob dotčených trestním řízením

 • Vymáhání náhrady škody a nemajetkové újmy poškozeného jak v trestním, tak i v navazujícím občanském soudním řízení

ADVOKÁTI & OBHÁJCI

Mgr. David Netušil
Mgr. David Netušiladvokát
Obhájce a zmocněnec poškozeného v trestním řízení
JUDr. Petr Šťastný, Ph.D.
JUDr. Petr Šťastný, Ph.D.advokát
Obhájce a zmocněnec poškozeného v trestním řízení

UDÁLOSTI ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

Advokát Mgr. David Netušil získal v roce 2013 jedno z ocenění v celorepublikové justiční soutěži “právník roku” a rovněž dosáhl značných úspěchů v řízení u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku

RYCHLÁ PRÁVNÍ POMOC ONLINE

 • Právní konzultace online v trestních věcech se specializovanými advokáty na trestní právo a náhradu újmy
  Cena od

  1.500,00 

  Právní konzultace online v trestních záležitostech (tj. zejména obhajoba obviněného, zastoupení poškozeného, právní stanoviska a analýzy k otázkám trestního práva).

  • Konzultaci lze rezervovat ještě dnes, pokud je u příslušného advokáta ještě volný termín. Jinak zpravidla následující pracovní den. Volné termíny u jednotlivých advokátů uvidíte níže v rezervačním formuláři.
  • V níže uvedeném formuláři jsou dále podrobné profesní informace o jednotlivých advokátech a jejich jazykové znalosti (podle vybraného advokáta lze kromě českého jazyka provést konzultaci v anglickém nebo ruském jazyce).
  • Konzultaci online lze provést telefonicky nebo prostřednictvím komunikačních služeb WhatsApp, Facetime, Telegram, Signal a Skype. Tímto způsobem lze sdílet i dokumenty.
  • Při rezervaci lze zaslat i dokumenty týkající se řešeného právního problému. Dokumenty slouží k osvětlení situace a součástí konzultace není jejich detailní studium. Výjimkou jsou konzultace v délce od 1 hod. Viz další informace níže.
  • Při rezervaci konzultace na 1 hod., máte v ceně detailní prostudování 3 normostran dokumentu, na 1,5 hod. 4,5 normostran a při rezervaci na 2 hod. 6 normostran. Pokud jsou zaslány dokumenty nad tento rozsah, slouží k obecnému seznámení s případem.
  • Při rezervaci lze rovněž popsat právní problém. U delších popisů platí obdobně, to co je výše uvedeno u zasílaných dokumentů.
  • Veškeré další informace, jakož i odkaz na obchodní podmínky, informace pro spotřebitele a zásady ochrany osobních údajů jsou rovněž k dispozici níže, v rámci rezervačního formuláře.
  Pokračujte níže uvedeným rezervačním formulářem:
  Načítám...

PRÁVNÍ DOTAZY

Odpovědi na často kladené otázky a na právní dotazy v trestním právu a náhradě nemajetkové újmy

LEGISLATIVNÍ AKTUALITY

Legislativní novinky v oblasti trestního práva, obhajoby obviněného, náhrady nemateriální újmy a právní pomoci poškozenému trestným činem

VZORY KE STAŽENÍ

Vzory ke stažení v trestním právu s komentářem

ODBORNÉ PRÁVNÍ ČLÁNKY

Odborné právní články psané srozumitelným jazykem, v oblasti trestního práva, obhajoby obviněného, náhrady nemajetkové újmy a právní pomoci obětem trestné činnosti

Problém v trestním právu a/nebo náhradě újmy ???

Neztrácejte dále čas…

Rezervujte konzultaci se specializovaným advokátem ještě dnes !!!

Načítám...