Advokacii vykonávám jako samostatný advokát v oblasti trestního práva. Obhajuji obviněné a zastupuji poškozené v trestním řízení. Dále řeším související spory o náhradu újmy na zdraví a náhradu škody. Přitom spolupracuji s dalšími advokáty. Mojí životní misí je v každé trestní kauze udělat vždy maximum možného pro každého klienta.

V trestním právu mám praxi od roku 1998. Nejdříve ve služebním poměru u Policie ČR. V období od 2006 do 2009 jsem vykonal praxi advokátního koncipienta, v advokátní kanceláři Mikš & Suk. Advokátní zkoušku jsem složil v roce 2009. Téhož roku jsem jako samostatný advokát započal poskytovat právní služby zejména v oblasti trestního práva.

V roce 2014 jsem v celojustiční soutěži získal ocenění Právník roku, zejména v souvislosti se zastupováním klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. V advokátní praxi se i nadále zaměřuji na trestní právo, tedy na obhajobu obviněného, zastoupení poškozeného, náhrady nemateriální újmy na zdraví a náhrady škody na majetku.