Skupina poslanců navrhuje změnu § 403 odst. 1 trestního zákoníku. Změna má za cíl vyplnit formální mezeru v zákoně, která byla identifikována v souvislosti s trestním řízením proti předsedovi Muslimské obce v Praze, Vladimíru Sánkovi. Tato změna má konkrétně doplnit slova “nebo ideologii” za slovo “hnutí” a nahradit slovo “směřuje” za slovo “směřují”.

Jedná se o legislativní návrh skupiny poslanců (Tomio Okamura, Radim Fiala, Jiří Kobza, Zdeněk Kettner, Marie Pošarová, Radovan Vích, Oldřich Černý, Vladimíra Lesenská, Radek Rozvoral, Radek Koten, Iveta Štefanová, Jan Hrnčíř, Jaroslav Bašta, Lucie Šafránková).

1. Odůvodnění změn skupinou poslanců

Ustanovení § 403 trestního zákoníku má za cíl potlačovat veřejné hlásání nenávisti a potlačování lidských práv a svobod. Podle navrhovatelů nedostatečnost současné formulace umožnila případnému obviněnému propagovat ideologii, která podporuje nenávist a likvidaci lidských práv, aniž by byl postižen zákonem.

V případě Vladimíra Sánky, předsedy Muslimské obce v Praze, byl obviněn z účasti na vytvoření knihy “Základy tauhídu – Islámský koncept Boha”, která byla označena za vysoce radikální a podporující nenávist vůči neislámským vládám. Autor této knihy, Bilal Philips, byl v minulosti odsouzen za šíření islámského extremismu v několika zemích.

Soudce ve svém osvobozujícím rozsudku zdůraznil, že salafismus je spíše ideologie než konkrétní hnutí, což vedlo k osvobození obviněného Sánky. Navrhovaná změna trestního zákoníku má právě za cíl odstranit tuto luki v zákoně a umožnit trestní stíhání za propagaci jakékoli ideologie, která podněcuje k nenávisti nebo likvidaci lidských práv.

Navržená změna má omezit šíření společensky nebezpečné propagace nenávisti a ve svém důsledku omezení lidských práv.

2. Stanovisko vlády k návrhu

Vláda na své schůzi 06.12.2021 vyjádřila s navrhovanou změnou zákona nesouhlas. Vláda však argumentuje, že současný trestní zákoník již obsahuje dostatečné ustanovení pro postih takových jednání, například trestný čin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. Zdůrazňuje, že stávající právní úprava umožňuje stíhat i tvorbu, podporu nebo propagaci skupin sdílejících ideologii s cílem omezovat lidská práva a svobody.

Vláda také nesouhlasí s tím, že by měly být prováděny změny na základě jednoho konkrétního případu, jakým je případ šíření salafistické knihy “Základy Tauhídu”. Argumentuje, že zprošťující rozsudek v této věci byl odůvodněn obtížemi při kategorizaci salafismu jako konkrétního hnutí, a že kniha nebyla považována za militantní nebo extremistickou.

Kromě toho vláda poukazuje na legislativní nedostatky navrhované změny a zdůrazňuje, že pokud by byla přijata, měla by být promítnuta do celého textu trestního zákoníku, včetně úprav nadpisu § 403 a ustanovení odkazujících na tento paragraf, např. § 404. Vláda také upozorňuje na potřebu lépe formulovat změny v § 403 odst. 1, zejména v souvislosti s užitím slovesa “hlásá” a vztahem k ideologii.

3. K dalšímu legislativnímu postupu

Tento legislativní návrh je navržen k projednání na pořad 87. schůze poslanecké sněmovny, od 17.01.2024 (více informací: www.psp.cz).

Změny legislativy - trestní zákoníkNávrh zákona o státním zastupitelství: Změna pravidel pro jmenování a odvolávání státních zástupců
Ústavní soud zrušil ustanovení trestního zákoníku zmocňující vládu ke konkretizaci pojmu množství větší než maléÚstavní soud zrušil ustanovení trestního zákoníku zmocňující vládu ke konkretizaci pojmu množství větší než malé