Příteli ve výkonu trestu byl uložen kázeňský trest za konzumaci pervitinu jen na základě namátkového testu ve věznici.

Jsem ale přesvědčena, že přítel žádné droby nebere a i on sám braní drog popírá. Jediné vysvětlení této situace je, že mu drogu někdo podstrčil, např. do nápoje apod. Lze s tím něco udělat?

Stížnost proti rozhodnutí o kázeňském trestu

Zde je vhodné, resp. nutné podat ve stanovené lhůtě stížnost proti rozhodnutí o uložení kázeňského trestu. V této stížnosti je nutné uvést důvody nezákonnosti rozhodnutí. Tvrzení, že přítel drogy nepožívá a ani v inkriminovanou doby je nepožil je určitě dobré a zásadní. K tomuto je ale vhodné doplnit další případná tvrzení a případně i důkazy. Jako důkaz může být navrhnut například i výslechy spoluvězňů apod.

Správní žaloba

Samotná stížnost zpravidla nestačí a následně je většinou nutné podat správní žalobu. Nejlépe by bylo se s tímto co nejrychleji obrátit na advokáta znalého této problematiky, aby v této věc převzal právní zastoupení.