Český trestní zákoník by mohl projít významnou změnou, pokud bude přijat návrh na jeho novou úpravu. Cílem návrhu je posílit právní postavení a jistotu obránce v situacích nutné obrany. Aktuální právní úprava rozlišuje 5 okolností, které vylučují protiprávnost, a návrh se zaměřuje zejména na institut nutné obrany (§ 29) a na upřesnění ustanovení o oprávněném užití zbraně (§ 32).

1. Jasnější definice způsobu útoku

Podle návrhu by mělo dojít k zavedení jasnější definice způsobu útoku v souladu s právními úpravami na Slovensku. Nové ustanovení by mělo zohledňovat nejen samotný útok, ale také místo, čas, a okolnosti týkající se osob útočníka a obránce. Tím by se mělo dosáhnout větší srozumitelnosti pro občany a snížení obav z trestního postihu při nutné obraně.

2. Výjimka astenického excesu

Dále navrhovaná změna explicitně stanoví, že nutná obrana nesmí být zjevně nepřiměřená, zejména z hlediska způsobu útoku, místa a času útoku a okolností týkajících se osob útočníka a obránce. Tím se má lépe zohlednit individuální pocity a situaci napadeného v daném okamžiku. Navrhuje se také výjimka pro případ tzv. astenického excesu, kdy obránce jedná v silném rozrušení způsobeném strachem, úlekem nebo jiným omluvitelným stavem mysli.

Celkově by tato úprava neměla mít výrazný dopad na státní rozpočet, spíše se očekává, že sníží počet trestních řízení, kde je obránce zproštěn obvinění na základě nutné obrany.

Tento legislativní návrh (sněmovní tisk č. 38) je navržen na pořad 87. schůze poslanecké sněmovny, která začíná 16.01.2024.

Zdroj: www.psp.cz, odok.cz.

Ústavní soud zrušil ustanovení trestního zákoníku zmocňující vládu ke konkretizaci pojmu množství větší než maléÚstavní soud zrušil ustanovení trestního zákoníku zmocňující vládu ke konkretizaci pojmu množství větší než malé
COVID 19 - konec trestní odpovědnosti za šíření nakažlivé nemoci způsobené virem SARS-Cov-2COVID 19 - konec trestní odpovědnosti za šíření nakažlivé nemoci způsobené virem SARS-Cov-2