U trestných činů s trestní sazbou nepřevyšující 5 let se lze vyhnout odsouzení podmíněným zastavením trestního stíhání nebo narovnáním uzavřeným s poškozeným. Další výhodou tohoto postupu je neexistence záznamu o odsouzení v trestním rejstříku.

Podmíněné zastavení trestního stíhání

Podmíněné zastavení trestního řízení je možné již v přípravném řízení nebo následně i v řízení před soudem, a to za následujících podmínek:

  • Musí se jednat o trestný čin, resp. přečin s trestní sazbou nepřevyšující 5 let (typicky jde o případy dopravních nehod s lehkou újmou na zdraví, poškozování cizí věci, krádež apod.)
  • Obviněný se musí do protokolu o výslechu doznat ke spáchání trestného činu.
  • Obviněný dále musí poškozeném buď nahradit celou škodu nebo alespoň s ním uzavřít dohodu o splátkách náhrady této škody.
  • Pokud u obviněného došlo k získání bezdůvodného obohacení (tj. finančnímu prospěchu), musí jej vydat.
  • Dále záleží na povaze a okolnostech spáchání trestného činu (např. u dopravní nehody zpravidla není úmysl ale nedbalost, dále např. u krádeže se přihlíží k tomu zda jde o opakovanou trestnou činnost apod.).
  • Dále může být nutné, aby se obviněný zavázal, že během zkušební doby nebude vykonávat určité činnosti, např. řídit motorové vozidlo, konzumovat alkohol apod.
  • Také může být nutné, aby obviněný složil finanční částku na bankovní účet státního zastupitelství, na pomoc obětem trestné činnosti.

V praxi státní zástupci a soudy zpravidla vyžadují určitou finanční kompenzaci poškozenému i když žádnou vyčíslitelnou škodu neutrpěl. V tomto případě se v naší praxi uzavírá s poškozeným dohoda o náhradě nemateriální újmy (nebo případně i škody). Tímto se vlastně podmíněné zastavení trestního stíhání přibližuje narovnání, o kterém pojednává následující kapitola.

Narovnání

Na rozdíl od podmíněného zastavení trestního stíhání dochází při schválení narovnání soudem rovnou k zastavení trestního stíhání. Tzn. zde se nestanovuje zkušební doba.

Jinak jsou u narovnání podmínky obdobné jako u výše uvedeného podmíněného zastavení trestního stíhání, a to zejména včetně uzavření písemné dohody o narovnání s poškozeným (která ovšem není o podmíněného zastavení povinná, nicméně soudy a státní zástupci ji zpravidla vyžadují).

Související dotazy

OBSAH
Pomluva - trestný čin, přestupek a občanskoprávní deliktPomluva - trestný čin, přestupek a občanskoprávní delikt
Když se otec dítěte vyhýbá placení alimentů aneb trestný čin zanedbání povinné výživyKdyž se otec dítěte vyhýbá placení alimentů aneb trestný čin zanedbání povinné výživy