Při podezření na zadržení, zajištění nebo zatčení osoby blízké se zpravidla příbuzní nebo přátelé zadržené osoby snaží co nejrychleji zjistit co se stalo a kde se zadržená osoba nachází. V těchto případech je s těmito dotazy často kontaktována naše advokátní kancelář.

Obecně lze říci, že policie v těchto situacích pravděpodobného zadržení poskytuje telefonické informace zdráhavě. Je výhodou, pokud jste osoba blízká, nejlépe nejbližší příbuzní, jako manžel / manželka, rodiče a děti. V tomto případě je policie zpravidla ochotnější dotaz řešit telefonicky.

Když zavoláte obecně na policii mohou Vám říci, abyste nahlásila pohřešovanou osobu. Pokud je možnost, že se jedná o pohřešovanou osobu, můžete to základním způsobem rychle prověřit na webových stránkách Policie ČR zde: https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/DiteVOhrozeni.aspx

Pokud má být zadrženou osobou cizinec, je zpravidla nejhodnější volat nejdříve na místně příslušný krajský odbor cizinecké policie. Zpravidla jsou ochotni sdělit, že je buď u nich v zajištění nebo jej předali „normální policii“. Kontakty naleznete na webových stránkách Policie ČR zde: https://www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx

Pokud byl zadržen kriminální policií ve smyslu trestního řádu, tak o tom cizinecká policie vědět nemusí. V tomto případě zkuste kontaktovat místně příslušný územní odbor policie (v Praze Obvodní ředitelství). Pokud by existovala možnost, že jde o zločin (tj. trestný čin vyšší závažnosti), tak lze také zkusit kontaktovat místně příslušné Krajské ředitelství policie. Kontakty naleznete na webových stránkách Policie ČR zde: https://www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx

Nicméně v případě zadržení podle trestního řádu by o tomto měla být vyrozuměna osoba blízká zadrženého, pokud s tím zadržený souhlasí a uvede kontaktní údaje.

OBSAH
Když se otec dítěte vyhýbá placení alimentů aneb trestný čin zanedbání povinné výživyKdyž se otec dítěte vyhýbá placení alimentů aneb trestný čin zanedbání povinné výživy
Zajištění a provedení důkazu pachovou stopou v trestním řízeníZajištění a provedení důkazu pachovou stopou v trestním řízení