Ministerstvo spravedlnosti navrhuje změnu zákona o státním zastupitelství1 a souvisejících právních předpisů. Novela má řešit pouze na nejpalčivější problémy současné úpravy. Jde o otázky spojené s jmenováním a odvoláváním vedoucích státních zástupců. Dále je zde snaha o revizi zákona o státním zastupitelství.

1. Hlavní cíle novely

Hlavním cílem novely je stanovit jasnější pravidla pro jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a určit délku funkčních období. Text zdůrazňuje, že současná právní úprava není optimální a není v souladu s doporučeními mezinárodních organizací, které vyzývají k posílení nezávislosti státních zástupců.

Novela navrhuje několik klíčových změn, včetně zavedení odvolatelnosti vedoucích státních zástupců v rámci kárného řízení, stanovení délky funkčních období, a upravení postupu při jmenování a odvolávání. Dále se diskutuje o potřebě zlepšení pravidel pro výběr vedoucích státních zástupců a požadavcích na jejich osobní a profesní kvalifikace.

2. Celková revize zákona o státním zastupitelství

Celkově se text snaží zdůraznit potřebu reformy státního zastupitelství a reagovat na kritiku týkající se nedostatečné nezávislosti a přehlednosti současného systému. Novela také obsahuje některé další změny, které jsou odvozeny od aktuálních potřeb praxe a doporučení mezinárodních organizací.

4. Další legislativní postup

Legislativní návrh je navržen na pořad 87. schůze poslanecké sněmovny, která začíná 16.01.2024.2

5. Poznámky a vysvětlivky

  1. Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů ↩︎
  2. Zdroj: www.psp.cz, odok.cz ↩︎
OBSAH
zákon o soudnictví ve věcech mládežePřipravovaná novela zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže reagující na rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva sp. zn. 148/2017
Změny legislativy - trestní zákoníkNavrhovaná změna § 403 trestního zákoníku