Oznamuji, že po úspěšném složení advokátních zkoušek jsem byl dnešního dne 30.10.2009 zapsán do seznamu advokát České advokátní komory (ČAK). Tímto jsem získal oprávnění k výkonu advokacie a poskytování právních služeb ve všech věcech a zahajuji výkon vlastní advokátní praxe, jako samostatný advokát.

Tuto advokátní praxi budu vykonávat pod obchodním označením Mgr. David Netušil, advokátní kancelář a evidenčním číslem ČAK 12879.

V rámci této samostatné advokátní praxe budu jako samostatný advokát poskytovat právní služby v právních odvětvích a oblastech korporátního a spolkového práva, mezinárodní práva soukromého, právo IT, eCommerce, ochrany osobních údajů a generální právní praxe.

V oblasti generální právní praxe jde potom o odvětví úzce související s vyjmenovanou právní specializací, jako například otázky cizinců v orgánech společností, vliv společného jmění manželů na obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným, vymáhání pohledávek, přihlášky pohledávek, sepisy, revize a úpravy smluv.