Oznamujeme, že dnešním dnem 04.04.2012 se zakládá advokátní kancelář ve formě obchodní společnosti advokáti online s.r.o. Hlavním partnerem a zakladatelem této advokátní kanceláře je Mgr. David Netušil, advokát, který započal samostatně vykonávat advokacii již od 30.10.2009.

Jak již vyplývá z názvu advokátní kanceláře, společnost advokáti online s.r.o. má ambice se stát jedničkou na trhu právních služeb poskytovaných online v České republice, v Evropském regionu a být významným hráčem i v celosvětovém měřítku.

Advokátní kancelář zahajuje její právní služby online poskytovat v právních odvětví a oblastech korporátního a spolkového práva, mezinárodního práva soukromého, právo IT, eCommerce a GDPR a generální právní praxe. V oblasti generální právní praxe jde potom o odvětví úzce související s vyjmenovanou právní specializací AK, jako například, otázky cizinců v orgánech společností, vliv společného jmění manželů na obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným, vymáhání pohledávek, přihlášky pohledávek, sepisy, revize a úpravy smluv.

Odsouzení ČR Evropským soudem pro lidská práva za mučení a vystavení ponižujícímu zacházení Policií ČROdsouzení ČR Evropským soudem pro lidská práva za mučení a vystavení ponižujícímu zacházení Policií ČR
Založení advokátní kancelářeZaložení advokátní kanceláře