Tento článek se zabývá zahlazením odsouzení, a to zejména k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Článek obsahuje i právní vzory žádosti o zahlazení odsouzení ke stažení.

1. Vzor žádosti o zahlazení odsouzení – k odeslání doporučenou poštou

Tato verze vzoru je určena k podání doporučenou poštou. Žádost je nutné po vyplnit vytisknout podepsat a zaslat doporučeně na adresu příslušného soudu.

Žlutě označené místa v hranatých závorkách s textem doplnit je nutné doplnit příslušným údajem. Části textu zvýrazněné zeleně je nutné upravit na vaši situaci (nadepsat správné označení soudu a jeho adresu apod.).

Zejména pokud máte složitější jméno a příjmení, což se týká zpravidla cizinců, je nutné dát pozor aby vaše jméno a příjmení byly v žádosti uvedený přesně, tak jak jsou uvedeny v rozsudku. Pokud u vás došlo ke změně jména a příjmení uveďte původní jméno a příjmení i současné.

1.1. Kterému soudu adresovat žádost?

Žádost je nutné podat k okresnímu soudu, v jehož obvodu má odsouzený bydliště, a pokud v ČR bydliště nemá, tak v obvodu soudu, kde měl poslední bydliště v ČR. Adresy okresních soudů (v Praze obvodních soudů a v Brně městského soudu) naleznete na webové stránce ministerstva spravedlnosti zde.

1.2. Vzor ke stažení ve formátu Word (.docx)

Vzor žádosti o zahlazení odsouzení - k odeslání doporučeně

Podrobné informace ke vzoru >>

2. Vzor žádosti o zahlazení odsouzení – k odeslání datovou schránkou

Tato verze vzoru je určena k podání do datové schránky.

Vyplněný vzor není nutné tisknout a skenovat, nejlépe je jej uložit do formátu PDF a odeslat datovou schránkou. Pokud nemůžete vyplněný vzor uložit do formátu PDF můžete jej zaslat, tak jak je vyplněný dokumentu Word. Při odeslání datovou schránku není nutné dokument žádosti podepisovat, jelikož je žádost automaticky podepsaná jejím odesláním datovou schránkou.

Žlutě označené místa v hranatých závorkách s textem doplnit je nutné doplnit příslušným údajem. Části textu zvýrazněné zeleně, je nutné upravit na vaši situaci (nadepsat správné označení soudu a jeho adresu datové schránky apod.).

Zejména pokud máte složitější jméno a příjmení, což se týká zpravidla cizinců, je nutné dát pozor aby vaše jméno a příjmení byly v žádosti uvedený přesně, tak jak jsou uvedeny v rozsudku. Pokud u vás došlo ke změně jména a příjmení uveďte původní jméno a příjmení i současné.

2.1. Kterému soudu adresovat žádost?

Žádost je nutné podat k okresnímu soudu, v jehož obvodu má odsouzený bydliště, a pokud v ČR bydliště nemá, tak v obvodu soudu, kde měl poslední bydliště v ČR. Adresy okresních soudů (v Praze obvodních soudů a v Brně městského soudu) naleznete na webové stránce ministerstva spravedlnosti zde.

2.2. Vzor ke stažení ve formátu Word (.docx)

Vzor žádosti o zahlazení odsouzení - k odeslání datovou schránkou

Podrobné informace ke vzoru >>

3. Další související vzory