• Právní konzultace online v trestních věcech se specializovanými advokáty na trestní právo a náhradu újmy

    1.500,00 

    Právní konzultace online v trestních záležitostech (tj. zejména obhajoba obviněného, zastoupení poškozeného, právní stanoviska a analýzy k otázkám trestního práva)