Povolení dlouhodobého pobytu a později trvalého pobytu na území České republiky pachateli samo o sobě nezakládá okolnost vylučující uložení trestu vyhoštění podle § 80 odst. 3 písm. c) tr. zákoníku. Z dikce tohoto ustanovení „pachatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt, má zde pracovní a sociální zázemí a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu se zájmem na spojování rodin“ vyplývá, že všechny stanovené podmínky musí být splněny kumulativně (dle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 8 Tdo 809/2014).

Legislativa EU (směrnice č. 2008/115/ES) brání uložení trestu odnětí svobody cizinci pro jeho samotný neoprávněný vstup na území jiného členského státu EULegislativa EU (směrnice č. 2008/115/ES) brání uložení trestu odnětí svobody cizinci pro jeho samotný neoprávněný vstup na území jiného členského státu EU
Právník roku ČR – advokát společnosti advokáti online s.r.o.Právník roku ČR – advokát společnosti advokáti online s.r.o.