1. Výchozím jazykem těchto webových stránek je český jazyk. Další jazykové verze webu jsou přeloženy automatizovaně za použití vysoce kvalitního software.
  2. Přesto ale mohou tyto automatizované překlady obsahovat nepřesnosti.
  3. V případě pochybností nebo rozdílů je vždy rozhodující české znění všech stránek tohoto webu.
  4. S klienty komunikujeme v českém, anglickém a ruském jazyce. Pro jiné jazyky si klient zajišťuje tlumočníka.