Přítel je stíhán policí pro údajnou krádež. Policie tvrdí, že má proti němu dost důkazů. Přítel připouští, že se to mohlo v opilosti stát, ale nepamatuje si na to. Já ale nevěřím, že to mohl udělat. Nikdy nebyl trestán. Co je možné udělat, aby přítel nebyl odsouzen?

Možnost řešení odklonem v trestním řízení

Pokud se jedná o krádež menší závažnosti, kde trestní sazba nepřekračuje 5 let odnětí svobody, lze navrhnout řešení této věci podmíněným zastavením trestního stíhání (se stanovením určitých podmínek a zkušební doby) nebo tzv. narovnáním (s okamžitým zastavením trestního stíhání). V těchto případech by přítel nebyl odsouzen a neměl by záznam v rejstříku trestů (měl by tzv. čistý trestní rejstřík).

Může policie na svědkovi požadovat odběr DNA?Může policie na svědkovi požadovat odběr DNA?
Nerespektování výhrady vlastnického práva - trestný čin zpronevěry?Nerespektování výhrady vlastnického práva - trestný čin zpronevěry?